Elastyczny klej do gresu

akcesoria

Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o nasiąkliwości <0,5% (zwłaszcza gresu porcelanowego), zarówno do podłoży sztywnych, jak i podatnych na odkształcenia. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Może być także stosowana do mocowania pozostałych rodzajów płytek (glazury, terakoty, klinkieru). Przeznaczona na balkony i tarasy, do pomieszczeń wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie), na jastrychy cementowe i anhydrytowe z ogrzewaniem podłogowym. Można nią mocować płytki do warstwy zbrojonej w systemach ociepleń.

SKŁAD:

cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Wyprawy i powłoki niestabilne należy usunąć. Tynki oraz jastrychy cementowe muszą mieć co najmniej 4 tygodnie, tynki gipsowe i jastrychy anhydrytowe muszą mieć co najmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Podłoża betonowe 6 miesięcy. Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównującej. Nierówne powierzchnie podłóg cementowych i betonowych zaleca się wyrównać masą samopoziomującą. Jastrychy anhydrytowe zaleca się wyrównać.

Betony, tynki gipsowe, gipsowo-wapienne, cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, jastrych cementowy, płyty gipsowo-kartonowe, pustaki i bloczki betonowe zagruntować gruntem firmy Stonel. Elementy z betonu komórkowego: zagruntować dwukrotnie. Jastrych anhydrytowy: Przeszlifować, oczyścić i zagruntować. Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń: bez dodatkowego gruntowania.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU: 

Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Masa powinna mieć taką konsystencję, aby po nałożeniu na stalową pacę ustawioną pod kątem, nie zsuwała się z niej. W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane gruntem firmy Stonel. Zaprawę nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60° do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki bardzo duże, większe niż 30x30 cm, powinny być układane tak, aby zaprawa przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania. Szerokość spoin należy dobrać w zależności od wielkości płytek. W wykładzinach wewnętrznych przyjmuje się: minimum 2 mm - przy długości boku płytki do 10 cm, 2-6 mm - przy płytkach 10-25 cm, 4-8 mm - przy płytkach 25-30 cm. Przed stwardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą. W wykładzinach zewnętrznych, w zależności od koloru płytek i nasłonecznienia, podane wartości należy zwiększyć o 50-80%. Elewacje narażone na oddziaływanie opadów atmosferycznych, należy do czasu impregnacji chronić przed działaniem deszczu.

PRZECHOWYWANIE: 

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji.

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: 2 godziny (w temperaturze +20°C)

Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże: do 20 minut

Czas korekty ułożenia płytki: do 20 minut

Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę: po 24 godzinach

Możliwość spoinowania: po 48 godzinach

Proporcje mieszania z wodą: ok. 7,0 litrów wody na 25kg suchej mieszanki

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: do 5mm

Zużycie suchej mieszanki: ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy

 

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie
czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej