Klej dyspersyjny

akcesoria

KLEJ DYSPERSYJNY

Klej przeznaczony jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (gres, terakota, klinkier, glazura, płytki mozaikowe), płytek z kamienia naturalnego, a także płytek z tworzyw sztucznych, zarówno do podłoży sztywnych jak i podłoży trudnych (odkształcalnych), dobrze lub słabo przyczepnych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przeznaczony przede wszystkim na podłoża trudne takie jak sztywne płyty wiórowe i OSB, "suche" jastrychy, jastrychy cementowe i anhydrytowe, także z ogrzewaniem podłogowym, stare okładziny ścienne z płytek ceramicznych oraz lamperie z farb olejnych i inne. Klej nadaje się również do mocowania płyt izolacyjnych i dekoracyjnych (np. korkowych). Może być stosowany na zewnątrz oraz w miejscach narażonych na stałe działanie wody. Nie przebarwia kamienia naturalnego.

SKŁAD:

Wodna dyspersja polimeru akrylowego, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Wyprawy i powłoki niestabilne należy usunąć. Tynki oraz jastrychy cementowe muszą mieć co najmniej 4 tygodnie, tynki gipsowe i jastrychy anhydrytowe muszą mieć co najmniej 2 tygodnie, podłoża betonowe 6 miesięcy. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu odpowiedniej zaprawy wyrównującej. Nierówne powierzchnie podłóg cementowych i betonowych zaleca się wyrównać masą samopoziomującą. Płyty wiórowe i OSB należy zeszlifować i dokładnie odkurzyć. Stare okładziny z płytek ceramicznych oraz lamperie z farb olejnych zaleca się dokładnie oczyścić i odtłuścić, następnie pokryć cienką warstwą kleju (warstwa szczepna) i odczekać do wyschnięcia. Wszelkie masy bitumiczne (po usuniętych parkietach) pozostające na podłożu należy usunąć. Betony, żelbety, tynki gipsowe, gipsowo-wapienne, cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, jastrych cementowy, płyty gipsowo-kartonowe, elementy z betonu komórkowego: zaimpregnować gruntem firmy Stonel • Jastrych anhydrytowy: przeszlifować, oczyścić i zagruntować gruntem firmy Stonel. • Stare płytki ceramiczne i lamperie olejne: oczyścić oraz wykonać warstwę kontaktową z kleju lub ze środka gruntującego • Płynna folia, polimerowo-cementowe zaprawy uszczelniające, warstwa zbrojąca w systemie ociepleń, płyty OSB: nie gruntować

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Produkt gotowy do stosowania. Znajdującą się w pojemniku masę dokładnie rozmieszać. W niezbędnych przypadkach skorygować konsystencję przez niewielki dodatek wody.

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane gruntem firmy Stonel. Zaprawę nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60° do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki bardzo duże, większe niż 30x30 cm, powinny być układane tak, aby zaprawa przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania. Sposób stosowania jako klej do płyt izolacyjnych i dekoracyjnych:W zależności od wielkości i ciężaru płyt, klej należy nanosić na ich powierzchnię punktowo lub pasmami. Po przyłożeniu w przewidzianym miejscu płytę dobrze docisnąć do podłoża.

PRZECHOWYWANIE:

Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.
Produkt zgodny z: EN 12004+A1

PARAMETRY TECHNICZNE:
Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże do 30 minut
Czas korekty ułożenia płytki do 20 minut
Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę najwcześniej po 2 dniach; w przypadku układania płytek na płytki, bądź na płyty wiórowe lub OSB – czas ten może się wydłużyć w zależności od grubości warstwy
Możliwość spoinowania najwcześniej po 2 dniach; w przypadku układania płytek na płytki, bądź na płyty wiórowe lub OSB – czas ten może się wydłużyć w zależności od grubości warstwy
Maksymalna grubość warstwy zaprawy do 5mm
Zużycie suchej mieszanki ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
Klasyfikacja wg EN 12004+A1 D2E

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.