INSTRUKCJA MONTAŻU I PIELĘGNACJI KAMIENIA DEKORACYJNEGO

1. Powierzchnia, na której będzie montowany kamień powinna być zagruntowana  gruntem firmy Stonel.instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego a

2. Do montażu używamy kleju cementowego lub gipsowego firmy Stonel (w przypadku kamienia zewnętrznego, klej powinien być także mrozoodporny), używamy go według instrukcji podanych na opakowaniu kleju.instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego 3instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego 2

3. Kamień dekoracyjny można układać na styk bądź z fugą. Należy stosować fugi cementowe, tzw. niebrudzące firmy Stonel.

4. Przed przyklejeniem kamienia do powierzchni należy go przeczyścić miękką szczotką od strony zewnętrznej i wewnętrznej.instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego 4

5. Powierzchnia, do której będzie przyklejany kamień powinna być czysta, sucha oraz stabilna (nieskruszony tynk).instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego 5

6. Układany kamień należy dobierać z różnych opakowań, tak aby zniwelować
kolorystyczne różnice (różnice w kolorze są celem zamierzonym).instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego 6

7. Klej równomiernie rozprowadzamy na powierzchnie kamienia, tak aby po dociśnięciu go do ściany wyszedł poza płytkę, po czym nadmiar usuwamy palcem bądź specjalną szpachelką (w przypadku klejenia kamienia na styk, ilość nałożonego kleju powinna być odpowiednia – tak aby nadmiar nie ubrudził pozostałych kamieni).instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego 7

8. Nakładając klej uważamy by nie zabrudzić powierzchni dekoracyjnej kamienia
(przy ewentualnych zabrudzeniach, należy poczekać aż klej zaschnie a następnie usuwamy go delikatnie miękką szczotką).

9. Kamień do wnętrz można przycinać piłka ręczną do metalu lub drewna, a kamień zewnętrzny piłą do betonu z tarczą diamentową.

10. W przypadku fugowania należy używać worków do fugowania bądź fugownic do klinkieru.

11. Podczas fugowania należy pamiętać by wyfugować całą powierzchnie między
kamieniami, starając się nie brudzić przy tym kamienia, przeczyszczając ją miękką  szczotką.

12. Kamień powinno montować się w temperaturze +5 do +25OC, (przez 24 godziny po ułożeniu kamienia zewnętrznego należy chronić go przed deszczem).

13. Po zakończonym montażu i wyschnięciu kleju kamień oraz fugę impregnujemy odpowiednim impregnatem firmy Stonel (śladowe ilości wykwitów wapiennych są naturalne i można je usunąć miękką szczotką).

14. Kamień zewnętrzny można czyścic miękką szczotką.

15. Stonel udziela 2- letniej gwarancji na kamień dekoracyjny, która obejmuje tylko bezpośrednich odbiorców. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku
nieprawidłowego transportu, składowania, jak również niewłaściwego montażu, a także szkód powstałych w wyniku osiadania się bądź ruchu ścian, kontaktu z zanieczyszczeniami przenoszonych drogą powietrzną: zabrudzeń i utleniania się, działania strumieniem wody pod ciśnieniem (dla kamienia wewnętrznego- jakiegokolwiek kontaktu z wodą). Gwarancja obejmuje tylko wady produkcyjne pojedynczych sztuk, tym samym nie pokrywa kosztów robocizny.

 

 

 


INSTRUKCJA MONTAŻU I PIELĘGNACJI KAMIENIA GIPSOWEGO

1. Powierzchnia, na której będzie montowany kamień powinna być zagruntowana gruntem firmy Stonel.instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego a

2. Do montażu używamy kleju cementowego lub gipsowego firmy Stonel, używamy go według instrukcji podanych na opakowaniu kleju.instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego 2

3. Kamień dekoracyjny można układać na styk bądź z fugą. Należy stosować fugi cementowe, tzw. niebrudzące firmy Stonel.instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego 3

4. Przed przyklejeniem kamienia do powierzchni należy go przeczyścić miękką szczotką od strony zewnętrznej i wewnętrznej.instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego 5

5. Powierzchnia, do której będzie przyklejany kamień powinna być czysta, sucha oraz stabilna (nieskruszony tynk).

6. Układany kamień należy dobierać z różnych opakowań, tak aby zniwelować kolorystyczne różnice (różnice w kolorze są celem zamierzonym).instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego 6

7. Klej równomiernie rozprowadzamy na powierzchnię kamienia, tak aby po dociśnięciu go do ściany wyszedł poza
płytkę, po czym nadmiar usuwamy palcem bądź specjalną szpachelką (w przypadku klejenia kamienia na styk, ilość nałożonego kleju powinna być odpowiednia – tak aby nadmiar nie ubrudził pozostałych kamieni).instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego - STONEL 7

8. Nakładając klej uważamy by nie zabrudzić powierzchni dekoracyjnej kamienia (przy ewentualnych zabrudzeniach, należy poczekać aż klej zaschnie a następnie usuwamy go delikatnie miękką szczotką).

9. Kamień do wnętrz można przycinać piła ręczną do metalu lub drewna.

10. W przypadku fugowania należy używać worków do fugowania bądź fugownic do klinkieru.

11. Podczas fugowania należy pamiętać by wyfugować całą powierzchnię między kamieniami, starając się nie brudzić przy tym kamienia, przeczyszczając ją miękką szczotką.

12. Kamień powinno montować się w temperaturze od +5 do +25 stopni.

13. Po zakończonym montażu i wyschnięciu kleju kamień oraz fugę impregnujemy odpowiednim impregnatem firmy Stonel.

14. Stonel udziela 2- letniej gwarancji na kamień dekoracyjny, która obejmuje tylko bezpośrednich odbiorców.  Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu, składowania, jak również niewłaściwego montażu, a także szkód powstałych w wyniku osiadania się bądź ruchu ścian, kontaktu z zanieczyszczeniami przenoszonych drogą powietrzną: zabrudzeń i utleniania się, działania strumieniem wody pod ciśnieniem (dla kamienia wewnętrznego - jakiegokolwiek kontaktu z wodą). Gwarancja obejmuje tylko wady produkcyjne pojedynczych sztuk, tym samym nie pokrywa kosztów robocizny.

 

 

 


WYKWITY WAPIENNE

Wykwity powstają w wyniku naturalnego procesu wiązania betonu. Podczas wiązania tlenek wapnia nie ulega związaniu w całości. Woda pod postacią opadów atmosferycznych powoduje wymywanie niezwiązanego wodorotlenku wapnia. Wypłukany na powierzchnię kamienia związek reaguje z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu tworząc węglan wapnia (tzw. wykwit wapienny). W przeciągu 1-2 lat zjawisko samoistnie znika.

Jednym ze sposobów zmniejszenia występowania wykwitów jest zaimpregnowanie kamienia impregnatem firmy Stonel. Zabieg ograniczy wnikanie wody w kamień, która wpływa na powstawanie wykwitów. Impregnat będzie chronił kamień przed wpływem warunków atmosferycznych i zwiększy żywotność kamienia. Z tak zabezpieczonego kamienia łatwiej będzie usunąć zanieczyszczenia.

Wykwit wapienny nie ma wpływu na właściwości użytkowe kamienia dekoracyjnego. Zjawisko wykwitu wapiennego jest nie do uniknięcia i nie może być przyczyną złożenia reklamacji.

Polskie Normy dotyczące wyrobów z betonu dopuszczają występowanie wykwitów wapiennych jako naturalnego elementu dojrzewania betonu. Przed ułożeniem kamienia dekoracyjnego należy dokładnie sprawdzić czy na zakupionym wyrobie nie ma widocznych wad (spękań).


KOLOR

Mimo przestrzegania receptury i kontroli surowców może dojść do różnic kolorystycznych kamienia dekoracyjnego.

Odchylenia barw i struktury powierzchni są nieuniknione. Różnice w odcieniach mogą być spowodowane różnicami w surowcach użytych do produkcji, jakość barwnika, kruszywa, cementu. Mogą też wynikać ze zmian warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność).

Odchyłki kolorystyczne nie są wadą produkcyjną i nie stanowią podstawy do reklamacji.

Polskie Normy dotyczące wyrobów betonowych dopuszczają różnice kolorystyczne na powierzchni wyrobu betonowego.

Aby kolorystyka była podobna zalecamy zastosować kamień dekoracyjny z jednej dostawy i układać je na przemian z różnych palet. Zapobiega to ewentualnemu kontrastowi kolorystycznemu między poszczególnymi częściami pokrytej powierzchni.


Gwarancji nie podlegają:

Gwarancja nie pokrywa kosztów robocizny i tym samym obejmuje tylko wady produkcyjne poszczególnych sztuk.